Kamratföreningen

Änkor & Änkemän

HÖSTEN  2020

Här kommer aktuella händelser och evenemang att presenteras. 

Våra onsdagsträffar sker på Ele0noragatan 18 Eskilstuna kl.14.00 Huset kallas Föreningshuset E18.

Varje onsdag fram till 9/12 kan vi vara både i ord. lokal och cafeterian så att alla får plats

 enl. FHM:s rekommendationer. Föreningen bjuder på fika året ut  !!

Aktiviteter i Munktellarenan:

Tisdagar kl. 13.00 BANGOLF

Torsdagar kl. 10-11 BOULE


VACCINATIONER  mot säsongsinfluensan och ev. pneumokockbakterier erbjuds gratis till

riskgrupper och 65+ av Region Sörmland. Tidsbokning sker via www.1177.se177.se

 UNDVIK STARKA DOFTER I PARFYN ELLER RAKVATTEN. DET FINNS ALLERGIKER I HUSET

Medlemsavgiften för året är 250 Kr. Kan betalas in på bOBSankgiro 648-6559 Inbetalningskort finns på E 18

Glöm inte att ange namn, adress och telefon om ändring skett.

För nya medlemmar ange namn, adress och tel. nr. Gärna e-postadress om sådan finns. Inbetalningskort finns på E18.

Reducerad avgift till 150 kr. för medlemmar som startar efter den 1/7