Kamratföreningen

Änkor & Änkemän

Välkommen att höra av dig till oss!

Styrelsen för Kamratföreningen Änkor & Änkemän

Ordförande:

Ronny Törnstrand

Vice ordförande:

Bo Nilsson

Kassör:

Nils Erik Enström

Sekreterare:

Karin Watz

Ledamot:

Ivar Johansson

Suppleant Anna Larsson

Suppleant Lisbeth Johansson

Suppleant Anita Persson 

Kontaktinformation

Kamratföreningen Änkor & Änkemän

Vi finns i Eskilstuna

Telefon:

Nils Erik Enström 070 347 56 42 

Hemsida:

www.kamratforeningenaoa.com

Bankgiro:

648-6559